Rövid számadás 2020-ról és KÖSZÖNET a támogatóinknak!

Mi történt ebben az évben? Ebben a kivételes évben, 2020-ban.

Január-Február-Március

Hétfőnként Zugtánc.

Felvettük ismét a fordulatot a rendszeres táncházzal, amelyet jó régen Zugtáncnak kereszteltünk. A szervezőnek mindig megnyugvás, ha a programja látogatott és az érdeklődés nem apad. Népszerűsége abban is rejlik, hogy a nagyobb hangsúlyt itt a táncoktatás kapja. Ezáltal tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy az első bizonytalan lépések után, lassanként annyi tudás és magabiztosság növekedjen, amely elégséges arra, hogy a néptánc öröme a szabad táncban, táncházakban kiteljesedjen.

Kezdő csoport két oktatóval, haladók szintúgy, gyerekek ez alatt kézműveskednek, játszanak, mesét és furulyaszót hallgatnak. Átlag létszám 50-70 fő között mozog, hétfőnként, a csíkszeredai Városi Művelődési Házban.

Keddenként népviseletvarró foglalkozás.

Szeretem ezt a programot a csendje, a súlya, a vidámsága miatt. Kedves, érettebb korú asszonyok látogatják, néhány fiatalabb érdeklődővel. Tudásukat készek megosztani és szintúgy készek újat tanulni. Fürgén mozgó kezük, éles meglátásaik, vidám kiszólásaik ötvözik az est hangulatát. Ebben a légkörben pedig kibomlik egy csipke, egy rokolya, ing, mellény… Kutató szemekkel hajolunk fölé, próbáljuk üzenetét értelmezni, részletekként összeilleszteni, meghatározni egy-egy falu jellemzőit, szabályait, folytonosságát.

Öltésnyi méretű léptekkel tanuljuk népviseletünket.

Színpad az egész világ….

Lezárult egy hosszú folyamat, amelynek végeredménye egy 80 m2-nyi összerakható, kültéri színpad.

Bizakodunk, hogy ezáltal teret és lehetőséget adunk mindazoknak, akik helyet keresnek egy jó program megvalósítására és egy kiváló színpaddal igényes programhelyszínt biztosíthatunk.

Március

Felforgatja, megállítja, bizonytalanná teszi tevékenykedéseinket a Covid-19.

Április

Kivételes érzékenységgel és gyorsan reagálnak a támogatók, megnyugtató egységes rendszerben biztosítják arról az összes pályázatok által támogatott szervezetet, hogy a határidők meghosszabbításával és a tervezett programok szükségszerű átalakításával időt és lehetőséget biztosítanak a támogatások ésszerű felhasználására.

Május-Június

Leszűkült mozgástérrel, de rengeteg elfoglaltsággal üdvözöl ismét a szépséges tavasz.

Az alapítványi rendezvényhelyszín, sokunk számára egyszerűsített formában Lázárfalva. Tág fogalom így, de számunkra a patakon túli területre szűkül, ahol ház, csűr, források, fű, ismét fű, fák és rengeteg zöld ad minden napra feladatot. Ebben az időszakban tán’ legszebb ruháját mutogatja, biztosan azért, mert tudja, ezzel varázsolhatja elénk legszebben a sok-sok velejáró feladatot…

Idén arra használjuk a korlátozást, hogy a karbantartásoknak és a befejezésért sóhajtozó fejlesztéseknek eleget tegyünk.

Ha már elmaradt a 33. Csűrdöngölő és sok-sok aprócska programnapunk, amikor gyerekekkel telhetett volna meg a csíkszeredai tér, illetve a lázárfalvi udvar és csűr, akkor a programszervezésből felszabadult idővel úgy gazdálkodtunk, hogy felújítottuk a vizesblokkot, befejeztük a fedett színpad burkolását, részben elkészült egy újabb tér a kézműves foglalkozások számára. Most csak azon morfondírozom, miért is nem vezettünk naplót, mennyivel könnyebb lenne felidézni azt a sorjázó feladatmenniységet, amelyek kiválóan fedték ezt az amúgy aggodalmas, vírusos időszakot.

Nehéz a Csűrdöngölőre úgy gondolni, mint virtuális térbe költözött programra. Erre volt lehetőség 2020 május 28-án. Korábbi Csűrdöngölők filmjeit, fotóit osztottuk meg örökös társszervezőnkkel, a Hargita Együttessel. Mi mást tehettünk volna?

https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/posts/3015584861850917

https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/posts/3015627208513349

https://www.facebook.com/hargitaegyuttes/posts/3017532068322863

Július-Augusztus-Szeptember

Ismét tevékenykedhetünk

Kicsit enyhültek a korlátozások, így a szabályok betartásával, korlátozott méretben megvalósulhatott:

  • a 15- Kaláka, kis létszámú résztvevővel, de gazdag programokkal zajlott
15. Kaláka tábor – beszámoló
  • néptánccsportok edzőnapjaira is sor került (hat alkalommal 3-3 nap), a Kékiringó és a Boróka csoportok több korosztálya is részt vehetett ezeken, ahol tánctudásban gyarapodhattak, kézműveskedtek kiváló foglalkozásvezetők által és a játékos szabadidőnek is helyet adhatott a lázárfalvi rendezvényhelyszín;

https://hargitanepe.ro/hu/taboroznak-a-kekiringo-neptanccsoport-tagjai

  • két családos hétvége is megvalósult, amely programokon összesen 12 család vehetett részt, kihasználva a helyszín és a falu szépséges környezete nyújtotta lehetőségeket.

Október – November –December

TTTT – Találkozások, tervek, tél, TÁMOGATÓK

Egy szép októberi eleji napon vendégünk volt a falu és a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, akik a Zeng a lélek, zeng a szó… műsorukkal örvendeztették meg a falu lakóit. Hozzátartozik, hogy Lázárfalva is azon kicsiny falvak egyike -a nagyon sok között-, ahová nemigen járnak ki hivatásos művészek, társulatok előadást tartani. Ha jó minőségű kulturális programhoz szeretnének hozzájutni a falu lakói, akkor a közeli városokba szükséges elmenniük.

Együttműködésben a Hargita Együttessel, folytatni szeretnénk a kistelepülésekre való kiutazást és előadásokat, pályázati keretből finanszírozva.

Megvásároltuk támogatás felhasználásával az új cserepet a rendezvényhelyszín egyik épületének (háznak) a tetőburkolat cseréjére.

Most csak arra várunk, hogy megtaláljuk azt a szakembert, aki olyan körültekintéssel segíti helyére ezt az értéket, amilyen körültekintéssel igyekeztünk eljárni akkor, amikor egy régi malomház szépséges, ám törékeny cserepeinek cseréjét terveztük meg.

Visszavonulunk a tél megérkezése előtt. Az almaszüret után elcsendesedőben van a rendezvényhelyszín.

Foglalkozhatunk a népviseletünk nyújtotta örömteli feladatokkal, azaz digitálisan elérhetővé tesszük az alapítvány népviseleti mintatárát. Ennek feldolgozása folyamatban van.

A néptáncoktatás bár szünetelt a Zugtánccsoport számára, de a népviselettárat egy új területtel tudjuk hamarosan bővíteni, hosszas utánajárással beszereztük már a hozzá szükséges szőtteseket.

Különféle szerszámok beszerzésére nyílt lehetőségünk pályázat útján, amelyek a jövőben megkönnyítik a kézműves tevékenységeket, különösképpen az anyagok előkészítését.

Mikróbusz beszerzésének körültekintő munkafolyamatán vagyunk túl. Ezáltal már három mikróbusz áll rendelkezésre, amelyek segítségével a Hargita Együttes önerőből ki tudja utaztatni a teljes társulatot a közeli településekre. Ez a Hargita Együttes céljaira felhasználható támogatásból valósulhatott meg.

Irodai tevékenységekre, jövőt álmodó tervekre koncentrálunk és reménykedünk, hogy hamarosan ismét folytathatjuk rendszeres közösségi programjainkat, találkozhatunk, táncolhatunk, népi kultúránk megismerésében és népszerűsítésében, annak művelésében ismét kiteljesedhet tevékenységünk.

Őszinte, örömteli, hálás köszönettel tartozunk az összes támogatónak, akik alapítványunkat pályázatok útján támogatják, akik a civil szféra mögött állnak, számtalan programot támogatva, gyakran határokat átívelő támogatóként.

A beszámolóban felsorolt tevékenységek, beruházások, fenntartási költségek anyagi keretét az alábbi támogatók biztosították:

BETHLEN GÁBOR ALAPKEZELŐ ZRT.

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA – EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ

UNIUNEA EUROPEANĂ ŞI GUVERNUL ROMÂNIEI

COMMUNITAS ALAPTVÁNY

2020 mindenkinek kivételes év volt, de lám’ mégis voltak nagyon jó dolgok, szép számban.

2020. december havában