Hálás köszönet az évzáró rendezvényért

Szeretettel gratulálunk a csíkbánkfalvi, csíkcsicsói, csíkszentkirályi, csíktaplocai és csíkszentgyörgyi néptánccsoportoknak!

Oktatóik munkáját nagyra értékeljük és külön köszönet azért, hogy évzáró címen egy kiváló rendezvénynek adtak életet, ahol a néptánc öröme körül összegyűlhettek gyerekek, szülők és a csoportokat támogató lelkes segítők.

A háttérben füstölgő nagy üstökből finom ételek kerekedtek, jutott belőle mindenkinek.

A „hétpróbás” vetélkedőben frissen alakult gyerekcsoportok mutatták meg kreativitásukat, ügyességüket és rátermettségüket.

A színpadon pedig, minden korosztály helyet kapott és külön értéke volt annak, ahogyan oktatóik néhány személyes élménnyel, véleménnyel, gondolattal kiegészítve konferálták fel, mutatták be csoportjaikat.

Szép ünnep volt, jó példája annak miként gyűl a tűz köré egy közösség. Itt a tűz a táncoló gyerek voltak, a gyújtós pedig, a fáradhatatlan oktatók: Kelemen Szilveszter és Kelemen (Kósa) Gabriella a rendezvény életre hívói; Császár Szabolcs és Târzioru Ingrid, akik új ötletekkel és kitartó munkával csatlakoztak.

A rendezvény helyszínét az András Alapítvány biztosította, Lázárfalván, az alapítvány székhelyen.